© webAutomation.dk 2015   

   Forside  Nærved  ProSik  IDAP  VandStander  Profil    Kontakt

   
 

Velkommen


webAutomation.dk A/S skaber software produkter der understøtter den daglige drift, er intuitive og nemme at anvende for brugerne, samtidigt med at de imødekommer ønsker og krav fra den øvrige organisation.

Produkterne tilbydes som standard cloud applikationer (SaaS) eller tilpasses den enkelte kunde efter behov.

Kunder er typisk entreprenør virksomheder, energi og kraft virksomheder, industri- og produktionsvirksomheder eller kommuner og andre offentlige virksomheder.

Nærved er et redskab til indberetning og håndtering af nærved- / tæt på- hændelser og andre nødvendige observationer. Systemet er udviklet med fokus på udearbejdende personale, på eks. byggepladser, industri og kommuner.
ProSik er et journalsystem der øger arbejdssikkerheden og reducere tvivl og uheld ved at holde orden på afspærring og sikring af farlige komponenter. Systemet giver overblik og sørger for, at sikring gennemføres korrekt inden arbejdet kan påbegyndes.
IDAP er en portalløsning der indsamler data fra industrielle anlæg, enten automatisk eller via manuel indtastning, og gør disse tilgængelige for hele organisationen via en almindelig browser.
VandStander er et tankning- og afregningssystem til forsyningsselskaber. Når kloakrensnings- eller slamsuger firmaer tanker vand, bliver mængden automatisk dataopsamlet og faktureret via det forsyningsselskab som ejer tankstanderen.